Garancia për kthimin e parave

Produkte efektive dhe natyrale

Gjetja e produkteve efektive dhe natyrale specifikisht për rritjen e flokëve mund të jetë një detyrë sfiduese dhe e lodhshme. Një detyrë të cilën Dr. Jacob e ka mbyllur me sukses duke ju prezantuar setin 100% natyral të rritjes së flokëve.

Si funksionon garancia e kthimit të parave?

Për t'u kualifikuar plotësisht për një kërkesë për garancinë e kthimit të parave, ju lutemi ndiqni hapat e mëposhtme:

Si të bëni foton?

1.
Bëni një fotografi në zonën që dëshironi të kuroni përpara se të nisni trajtimin.
2.
Përdorni 5 sete (serum dhe shampo) për rritjen e flokëve, për 5 muaj rresht (150 ditë); Një set zgjat përafërsisht 1 muaj.
3.
Përdoreni setin Dr. Jacob siç përshkruhet. Udhëzimet tregohen në etiketat e shisheve dhe në faqet e produktit në faqen zyrtare të internetit Dr. Jacob.
4.
Bëni një foto çdo muaj të zonës së trajtuar me kënde dhe stil flokësh të ngjashëm, për të dokumentuar dhe vizualizuar përparimin, sigurohuni që fotot të jenë të qarta.
5.
Paraqisni të gjitha fotot e dokumentuara pas periudhës 150-ditore në rend kronologjik dhe datat perkatëse për të identifikuar progresin mujor.
6.
Jepni një përshkrim të shkurtër të përdorimit personal për të sqaruar aplikimin e produktit, nëse ndonjë ditë është anashkaluar, nëse produkte të tjera kozmetike janë përdorur njëkohësisht, p.sh. serume ose shampo të tjera për rritjen e flokëve dhe/ose nëse keni përjetuar ndonjë ndërlikim ose reaksion gjatë përdorimit. Ky informacion është për të ndihmuar Dr. Jacobs të përmirësojnë zhvillimin e produktit dhe shërbimin ndaj klientit.

Garancia e kthimit të parave

Rrezik i ulët | Shpërblim i lartë | Efektive
Përdoruesit e Dr. Jacobs mund të përjetojnë rritje të re të flokëve, forcimin e flokëve ekzistues duke i bërë më të shëndetshëm, në periudhën 150-ditore të trajtimit. Megjithatë, ne pranojmë se disa përdorues do të kenë përputhshmëri të kufizuar me produktin. Prandaj, Dr. Jacobs garanton që kushdo që nuk ka rezultate pas 150 ditësh të përdorimit të setit Dr. Jacob, siç përshkruhet është i kualifikuar për një rimbursim të parave të tyre. Ju lutemi vini re se produktet tona nuk u drejtohen atyre që përjetojnë rënie të flokëve në fazat e vona, alopeci te theksuar ose sëmundje akute autoimune. Prandaj, garancia jonë nuk mbulon asnjë nga këto forma të rënies së flokëve. Nëse jeni duke përjetuar ndonjë nga këto probleme, ose keni dyshime nëse produktet tona janë për ju, ju lutemi kontaktoni ekipin tonë të kujdesit ndaj klientit. Shënim: “Garancia e kthimit të parave*” ofrohet vetëm për klientët që kanë përdorur rregullisht produktet e setit Dr. Jacob prej minimumi 150 ditë (kjo do të vertetohet me nr. e porosive të kryera nga ju dhe me fotot që keni raportuar cdo javë), pra për klientë që kanë blerë minimumi 5 sete Dr. Jacob, për klientët që kanë ndjekur në mënyrë të perpiktë të gjithë programin e trajtimit sipas rregullores (sipas përshkrimit në etiketë). Çdo pretendim i paraqitur para 150 ditëve nuk do të pranohet, si dhe cdo pretendim i cili nuk plotëson kushtet e mësipërme nuk do të merret parasysh. Para se të aplikoni për garancinë e kthimit të parave ju lutem lexoni të gjithë rregulloren e programit të garancisë dhe nëse klasifikoheni për ta përfituar na kontaktoni në [email protected]

*Me rimbursim ose garanci të kthimit të parave, ju do të përfitoni të gjithë shumën e shpenzuar gjatë periudhës 150 ditore të trajtimit të flokëve tuaj me produktet Dr. Jacob duke mbajtur nga kjo shumë vlerën e kostos së transportit për cdo porosi të kryer nga ju, kostot operative të kompanisë për shërbimin që ju është ofruar si dhe kostot e taksave vendore dhe tvsh e paguar për cdo shitje. Vlera e kostove të lartpërmendura llogaritet 50% e vlerës së pagesave.